27.05.2021

Сериккали Габдешович Шарабасов (7 июля 1942, Жангалинский район, Западно-Казахстанская область — 28 февраля 2016, Уральск) — специалист по филологии и литературоведению, общественный деятель, кандидат филологических наук, профессор, литературовед, писатель, Почетный работник образования Казахстана, Отличник образования Республики Казахстана.

Биография

Родился 7 августа 1946 года в Жанакалинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1968 году с отличием окончил Уральский педагогический институт им. А. С Пушкина. В 1981 году окончил аспирантуру Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы характера в казахских рассказах 60-80-х годов».

Скончался 28 февраля 2016 года в Уральске.

Трудовая деятельность

 • 1968-1971 - сотрудник литературного отдела газеты «Уральский регион»
 • 1971-1975 - заведующий отделением «Казахский язык и литература» в районном отделе подготовки педагогических кадров
 • С 1975 г. и до конца жизни был преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры казахского языка и литературы, деканом филологического факультета, проректором по воспитательной работе, профессором кафедры казахского языка и литературы. в Западно-Казахстанском государственном университете.
 • Научные, литературные труды

  Автор 2 монографий, более 100 научных статей и аналитических материалов.

 • Әдемілік пе, әдейілік пе?/ С. Шарабасов // Қазақ әдебиеті.-1977.
 • Қарасөз, эссе: қазақ тілі мен әдебиеті/ С. Шарабасов.- 9-шығуы.- Алматы: ҚазМу,1978
 • Қазақ әңгімелеріндегі экологиялық тақырыптардың шешілуі / С. Шарабасов // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 10-шығуы.- Алматы: ҚазМУ, 1979
 • Книга Л. И. Брежнева «Целина» и вопросы создания характера целинников в современном казахском рассказе.- В кн.: Решения ХХYI съезда КПСС крупный вклад в теорию и практику научного коммунизма / С. Шарабасов // Межвуз. науч.-теорет. конферен.- Алма-Ата, 1981
 • Праздник труда: Всесоюз. коммунистич. Субботник / С. Шарабасов.- За пед.кадры, 1982.
 • Анималистік әңгіме: шындық пен шешім : әдеби сын / С.Шарабасов // Жалын. — 1984
 • Өшпес өмір, сұлу жыр : Абдолла Жұмағалиевтің туғанына 70 жыл толуына / С.Шарабасов // Орал өңірі. — 1985.
 • Шоқан және Сібір / С. Шарабасов // Білім және еңбек.-Алматы.-1986
 • 4-8 кластарда кітап оқушылар конференциясын ұйымдастыру жолдары: Қазақ тілі мен әдебиеті мұғаілмдері үшін методикалық ұсыныс / С. Шарабасов.- Орал, 1986
 • О достоинстве рассказа — В кн.: Проблема реализма в казахской литературе / С. Шарабасов.- Вып 5.- Алма-Ата, 1987
 • В.Бианский творчествосының Орал кезеңі/ С. Шарабасов // Орал,1988
 • Абайдың «Орыс» сөзінің интернационалдық мәні / С. Ғ. Шарабасов // Формирование мировоззренческой культуры будущего педагога: Материалы региональной научно-теоретической конференции, 9-10 декабря. — Орал : А. С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институт, 1989.
 • С. Мұқанов поэзиясындағы интерлексика табиғаты: Сәбит мемориал музейі / С. Шарабасов.-Алматы, 1990
 • Студенттердің өздік жұмыстарын басқару мен бақылау / С. Шарабасов // «Әдебиеттану және методикалық пәндерді оқыту процесінде студент-филологтардың кәсіби білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастыру» .- Семей, 1991
 • Қазақ әңгімелеріндегі мифологиялық сипат / С. Шарабасов.- Орал, 1992
 • Абай және халықтық педагогика / С. Шарабасов // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 1993.
 • Қазақ халқының ұлттық педагогикасының дамытушысы-Ы.Алтынсарин / С. Шарабасов // Мұғалімдер мамандығын көтеру жүйесін жетілдірудің келелі мәселелері мен жолдары жөніндегі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.- Алматы, 1994
 • Қазақ әңгімелеріндегі мифологиялық элементтердің көрінісі / С. Ғ. Шарабасов // А. С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институттың 60 жылдығына орай оқытушы-профессорлар құрамының 56- ғылыми-практикалық конференцияның тезистері.- Орал.- 1995
 • Қадыр Мырзалиев лирикаларының ерекшелігі / С. Ғ. Шарабасов // Жалын.- 1996.
 • Бессмертный университет / С. Ғ. Шарабасов // Уроки М.Ауезова: жинақ.-Орал, 1997
 • Әңгімелер / С. Ғ. Шарабасов // Жалын.-1998
 • Үштаған / С. Ғ. Шарабасов // Сарыарқа.- 1999
 • О.Бөкеев әңгімелері құрылымындағы фольклорлық сарындар / С. Ғ. Шарабасов // Ізденіс.- 2000.
 • Абай қара сөзіндегі құқ пен билік қағидалары / С. Ғ. Шарабасов // Хабаршы. Философия-филология сериясы .- 2001
 • Бианки және Мұхтар (Әдеби гипотеза) / С.Ғ. Шарабасов // Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы ғылым және білім беру: тәжірибесі, мәселелері және перспективалары атты БҚМУ 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары .- Орал, 2002.
 • Исатай басшы, мен қосшы/ С.Ғ. Шарабасов // Махамбет және мәдени мұра атты М. Өтемісовтың туғанына 200 жыл толу мерекесіне арналған басылым.- 2003
 • Драма поэта и революционера: Садуакас (Сакен) Сейфуллин / С.Ғ. Шарабасов // Приуралье. — 2004.
 • Қадыр және соғыс: ақын Қадыр Мырзалиев туралы / С.Ғ. Шарабасов // Әлемдік тарих шеңберіндегі соғыс және бейбітшілік мәселелері. — 2005.
 • Әйтеке би дилогиясы / С. Шарабасов // БҚГА.- 2006
 • Адамзаттың азабын арқалаған: Зейнолла Қабдоловтың 80 жыл толуына орай / С. Шарабасов // Ана тілі. — 2007.
 • Толстой және мұсылмандық / С.Шарабасов // Орал өңірі. 2008.
 • Ғарифолланың әдебиеттегі образы / С. Ғ. Шарабасов // 2009. Адамдық пен адалдықтың өлшемі — Жұбан!: ақын Ж. Молдағалиев жайында / С. Ғ. Шарабасов // 2010.
 • Таланттың тұнық бастауы [Текст] : ақын Қасым Аманжолов туралы / С.Шарабасов // Орал өңірі. — 2011
 • Көп тіл білгендік — көрегендік / С.Ғ. Шарабасов // Өркен. — 2012.
 • Қажығали Мұхамбетқалиұлының қазақы әңгімелеріндегі характер құбылысы / С. Ғ. Шарабасов, Ж. А. Молдағалиева // М. Өтемісов Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті хабаршысы. — 2013
 • Адамгершілік жаңашыры / С.Ғ. Шарабасов // Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі, бүгіні, болашағы.- 2014. «Асаудан» «Сол бір сүргінге» дейін немесе Аманкелді Шахин шығармашылығы хақында / С. Шарабасов // 2015.
 • Награды и звания

 • Кандидат филологических наук (1981)
 • Доцент (1989)
 • Профессор (1996)
 • «Отличник народного образования» Казахской ССР
 • Медаль «10 лет Независимости Казахстана» (2001)
 • Медаль «10 лет Конституции Казахстана» (2005)
 • «Отличник образования» Республики Казахстан
 • Почетный работник образования Казахстана
 • «Медаль «За трудовое отличие»
 • Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015)
 • Золотая медаль «550 лет Казахскому ханству» (2015)

 • Имя:*
  E-Mail:
  Комментарий: